top of page
filharmonisk

Att leda sig själv - Självledarskap

Självledarskap kommer ifrån en väl utvecklad kunskap om, och förståelse för oss själva.

Desto djupare den kunskapen och förståelsen är, desto större förutsättningar för att förstå hur vi bäst leder oss själva och andra.

Hur väl känner du dig själv?

Vilka behov styr dig när du vill göra en förändring?

För vem vill du göra en förändring?

Vad motiverar dig till att agera?

Vi börjar med att ta reda på hur din inre kompass ser ut, det kommer att visa både vilka resultat du får men också vilka hinder du stöter på.

Första samtalet är alltid kostnadsfritt, för att du ska få möjlighet att se vilken insats du behöver göra.

Ledarskap

Ledarskap för dig själv handlar om att du bryr dig om dig själv.

Ledarskap för andra betyder att man utvidgar den viljan att gälla för andra.

Så hur du är som ledare för dig själv kommer att påverka hur du leder andra - och hur andra påverkas av dig som ledare.

Allt börjar alltså inom dig själv. 

Det finns inget genuint ledarskap som grundar sig på bara viljan att leda andra.

Vi är bra på att tala om för andra hur de ska göra, men hur är det med oss själva?

En bra ledare är trygg i sig själv, har kunskap om de svårigheter vi kan möta när man vill förändras, har förmågan att se gott i alla och lyfter andra på vägen mot en förändring. En bra ledare kan också motivera/inspirera andra att gå i en vald riktning.

En god ledare förstår också att hen behöver kunna välja olika former av ledarskap för olika situationer och tar hjälp när så behövs. Det är sagt att vi behöver vara den förändring vi vill se i världen.

När din självkännedom ökar och du får en inre kompass - blir ditt ledarskap också enklare.

Det blir en naturlig del av dig själv. 

Om du inte kör dig själv utan valt att sätta dig i passagerarsätet - vem kör då? Blir det en behaglig resa?

För mig är ledarskap att i en given stund;

1. Förstå situationen, utifrån en bottnad förståelse av "orsak-verkan"

2. Bedöma om någon insats krävs 

3. Bedöma om det är jag eller någon annan som ska göra den insatsen. Ansvar = Svara an

4. Val av ledarskap - antingen för dig själv eller någon annan

Det finns mängder med tankar om ledarskap genom tiderna, med en naturlig förklaring. Vi har utvecklats och vår omvärld i synnerhet. Med den komplexitet som finns idag skulle gamla tankesätt om ledarskap inte fungera. Nya stilar är det coachande ledarskapet och en del har tagit bort ledare/chefer helt i sina företag.

Jag tror alla former av ledarskap som inte går ut på att förtrycka någon annan, är bra och behövs i sina givna stunder. 

Behöver man ingripa snabbt i en farlig situation tex. så fungerar inte coachande ledarskap så bra.

Ledarskapet kan kännas tungt och för ansvarfullt ibland, när vi lägger allt på våra egna axlar.

Men som ordet ansvar antyder handlar det om att svara-an på något dvs. 

det är kanske inte just du som är bäst lämpad att komma med en lösning eller utföra något. Din uppgift är att ta ansvar genom att svara-an.

Delegera ansvaret om så behövs.

Nedan Frederic Laloux bild över ledarskap och organisationer över tid.

Nedan från SAFe - ledarskap inom Agile/Lean

Skärmbild 2023-07-12 103738.png
Fredric Laloux - Organisatorisk utvckling från boken. Reinwenting the organizations
bottom of page