Workshop

ANLITA MIG SOM COACH

"Bra lyssnare, ser ”mönster” som gör att hon kan vägleda mig vidare." - Johan

"Glimten i ögat. Inga svar utan bara massa frågor som jag då måste jobba igenom. Släppte inga genvägar. Beröm vid framsteg i mina frågor. Hon vågade vara tyst och vänta ut mig när jag ramlade in i mina tankar. Bra också med sammanfattning vid sista samtalet så att det blev så synligt vad jag faktiskt hade gjort." - Helena

Vad är coaching?

Enligt International Coaching Federation (ICF)

Coaching är samarbete med kunder i en tankeväckande och kreativ process som
inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Bilden nedan illustrerar inom vilken kontext en Coach verkar. Klienten är frisk och expert på sig själv, det är grunden för att Coachningen ska bli kraftfull.

Självledarskap är konsten att kunna styra dit man vill

 

Jag har lång erfarenhet av att Coacha, vara mentor och Chef. För mig finns inget viktigare än att lyfta andra framåt i sin egen utveckling, på samma sätt som jag har gjort med mig själv genom mitt eget liv. En viktig anledning till att jag drivs av det här är att jag på nära håll alltför många gånger sett effekterna av det motsatta.

När vi stoppas av rädslor, dålig självkänsla och brist på energi att göra det vi verkligen vill göra - det är ett enormt slöseri med den dyrbara tid vi har. Ingen vill se tillbaka på sitt liv, och önska att man hade vågat mer.

 

Jag vet att den kraftfullaste vägen framåt mot att leva mer genuint utifrån sig själv, är genom att skapa mer medvetenhet inom oss själva.

Hade vi lagt samma kraft på att förstå hur vi fungerar på insidan, som vi lagt på att förstå den yttre världen - hade både vi och den fungerat fantastiskt mycket bättre.

Forskningen visar att ett gott självledarskap ger högre självmedvetenhet, bättre självförtroende, förmåga att hitta mening och syfte, minskad upplevd stress, ökad livsglädje och bättre relationer.

Att utveckla en god förmåga i att leda sig själv utifrån sina inre mål, får en stor påverkan på dig i ditt liv, både privat och ditt yrke.

En Coach är inte din vän som säger det du vill höra - en Coach lyssnar, har empati men säger det du behöver höra och ställer de frågorna som ingen annan vågar.

För att du är värd den magiska skillnaden det gör för dig.

E5AEAC74-EBF6-4CB6-92B0-878ED162AC34_1_2

Lär dig mer om coaching

Feedbak analysis

Metoden kom ursprungligen från en tysk teolog, men plockades upp igen 150 år senare av John Calvin, Kalvianist kyrkan - Jesuit Orden. Som en metod för ett bra självledarskap kan man använda en metod som kallas feedback analysis. 

Forskning

Vad säger forskning om coaching? Ta del av de senaste resultaten.

Grå soffa

COACHING FÖR PRIVATPERSONER

UPPLÄGG 

Enstaka Coachsamtal

 

  • Konsultation

Konsultationen ger dig en bild av vem jag är som Coach, och möjlighet att ta reda på mer innan du bestämmer dig för att bli Coachad. Det är också ett tillfälle för mig att bedöma om Coaching är rätt metod för dig.

Pris:

Konsultation 60 min - Kostnadsfritt​

  • Coachsamtal 60 min 

För dig som vill göra en bestående förändring i din egen utveckling och mot ett eget självledarskap.

Pris:

Coachsamtal: 1200 kr

Månadsprenumeration Coaching

För dig som vill ha mer regelbunden kontakt under en längre förändringsresa.

Jag blir din Coach som går bredvid dig genom din utveckling mot det du vill. 

Du får fri tillgång till att boka coach-tillfällen och kontakt via mail mellan samtalen.

(Max antal coach-tillfällen per månad är 3 tillfällen)

Pris:

Måndagsprenumeration: 2200 kr

Coaching Självledarskap - Paket

 

Paketet består av 4 coach-tillfällen var av ett av dem är 90 min. Du har fri tillgång till mig via mail under tiden. När de 4 samtalen är slutförda ska du känna att du har fått verktyg för och ett högre medvetande i hur du leder dig själv. Verktygen och övningarna är framtagna från forskning och de senaste rönen inom självledarskap.

De fördelar forskningen visar med självledarskap är; Högre självmedvetenhet, bättre självförtroende, förmåga att hitta mening och syfte, minskad upplevd stress, ökad livsglädje och bättre relationer.

Efter Coachserien har du:

 

  • Skapat din egen självledar-profil

  • Förståelse och kunskap om dig själv som din egen ledare

  • Kunskap om dina värderingar och drivkrafter för att öka ditt självförtroende

  • En verktygslåda för hur du ska leda dig själv bäst, effektivast och roligast dit du vill

  • Öva utifrån ett mål du har som du vill uppnå 

Du bokar själv in Coachsamtalen, och en lagom tid mellan samtalen kan vara minst 2 veckor och max 1 månad för att det ska bli optimalt. Anvisningar finns på Boka Direkt

Inledande samtal 30 min- Kostnadsfritt (Boka en konsultation)


Pris:

Inledande samtal 30 min- Kostnadsfritt

Paket om 4 tillfällen: 8 000 kr

Övrigt​

Coachningen sker online (Zoom), men om Du av särskilda skäl önskar att de sker via fysiska möten kan vi komma överens om upplägg. Resor utanför Stockholm debiteras med resekostnader.

REFERENSER

Fantastisk kvinna! Lugn, en bra lyssnare & kommer med bra & konkreta tips

MIMO

"Det har varit så värdefullt. Mådde inte riktig bra när jag började de fem samtalet och behövde hitta mig själv och mitt självförtroende i denna resan." 

LENA

"Lugn och tålmodig. Hon skapade även en miljö där det var lätt att dela med sig av tankar utan att det skulle kännas jobbigt."

LARS

Vänlig konversation

COACHING FÖR FÖRETAG

Värdet för företaget

Coaching kan hjälpa ditt företag att attrahera och behålla talangfulla anställda. Om du har upplevt en utmaning i att hitta fantastiska medarbetare (eller få att vara kvar i företaget), då behöver ditt företag ta ställning till att investera i de anställdas utveckling. Coaching är ett utmärkt sätt att utveckla de anställda och få dem att känna att företaget värdesätter deras utveckling.

Coaching boostar produktivitet och effektivitet. Det här är såklart extra viktigt om du har anställda som axlat en ny roll i organisationen eller kanske har nått en ny nivå av ledarskap. Coachen är tränad i att inspirera klienten till att nå sin personliga och professionella potential och på så sätt öka produktiviteten och effektiviteten. Enligt studien som nämndes ovan så rapporterades det att 70% av klienterna upplevde positiva förbättringar i sin jobbprestation.

Företag tar mer och mer hjälp av Coacher inom sin verksamhet, både inom ledarskap och för medarbetare. En del företag har sina egna coacher internt, medan andra tar in externa Coacher. Anledningarna kan vara flera, men en stor del är att chefer och ledare inte alltid hinner med sina medarbetare, och chefer kan behöva stöttning i sitt ledarskap.

Till skillnad från mentorer och rådgivare arbetar en Coach med att identifiera styrkor och den egna potentialen hos klienten för att sedan bygga vidare på det mot en större medvetenhet och självledarskap. Coachning har blivit ett professionellt yrke, och arbetar man som Coach gentemot företag krävs någon form av certifierad utbildning.

UPPLÄGG & PRISER

Offert

 

Vi diskuterar era behov, pris enligt offert.
 

Övrigt​

Coachningen sker online (Zoom eller Teams), men om Du av särskilda skäl önskar att de sker via fysiska möten kan vi komma överens om upplägg. Resor utanför Stockholm debiteras med resekostnader.

 

Bokning och omboknings regler läser du i samband med bokningen på boka direkt (kopplat till Klarna)

REFERENSER

"Trivsamt, sakligt, professionellt och vänskapligt.

 Intressant och givande samtal. Bra frågor.

Ibland är det mycket värdefullt att utvärdera ens tankar utifrån någon annans perspektiv."

 

Viktor

"Bra lyssnare, ser ”mönster” som gör att hon kan vägleda mig vidare."

 

Johan

"Glimten i ögat. Inga svar utan bara massa frågor som jag då måste jobba igenom. Släppte inga genvägar. Beröm vid framsteg i mina frågor. Hon vågade vara tyst och vänta ut mig när jag ramlade in i mina tankar. Bra också med sammanfattning vid sista samtalet så att det blev så synligt vad jag faktiskt hade gjort."

 

Helena