Coaching

Självledarskap

- Konsten att kunna styra dit man vill!

 

Jag tror den kraftfullaste vägen framåt mot att leva mer genuint utifrån sig själv, är genom att skapa mer medvetenhet inom oss själva.

Hade vi lagt samma kraft på att förstå hur vi fungerar på insidan, som vi lagt på att förstå den yttre världen - hade både vi och den fungerat fantastiskt mycket bättre.

Jag förser dig med de verktyg du behöver för att bli mer medveten och hitta ditt självledarskap - det som passar dig.

Forskningen visar att ett gott självledarskap ger;

Högre självmedvetenhet, bättre självförtroende, förmåga att hitta mening och syfte, minskad upplevd stress, ökad livsglädje och bättre relationer.

Att utveckla en god förmåga i att leda sig själv utifrån sina inre mål, får en stor påverkan på dig i ditt liv, både privat och ditt yrke.

Jensen Adaptive Change AB

Konvaljevägen 6b, 13552 Tyresö

Info@jensenadaptivechange.se