icf-logga-global-transperant-300x140.png

PROFESSIONELL COACHING FÖRETAG

Coaching kan hjälpa ditt företag att attrahera och behålla talangfulla anställda.

Om du har upplevt en utmaning i att hitta fantastiska medarbetare (eller få att vara kvar i företaget), då behöver ditt företag ta ställning till att investera i de anställdas utveckling. Coaching är ett utmärkt sätt att utveckla de anställda och få dem att känna att företaget värdesätter deras utveckling.

Coaching boostar produktivitet och effektivitet.

Det här är såklart extra viktigt om du har anställda som axlat en ny roll i organisationen eller kanske har nått en ny nivå av ledarskap. Coachen är tränad i att inspirera klienten till att nå sin personliga och professionella potential och på så sätt öka produktiviteten och effektiviteten. Enligt studien som nämndes ovan så rapporterades det att 70% av klienterna upplevde positiva förbättringar i sin jobbprestation.

Varför Coaching på ett företag?

Företag tar mer och mer hjälp av Coacher inom sin verksamhet, både inom ledarskap och för medarbetare. En del företag har sina egna coacher internt, medan andra tar in externa Coacher. Anledningarna kan vara flera, men en stor del är att chefer och ledare inte alltid hinner med sina medarbetare, och chefer kan behöva stöttning i sitt ledarskap.

Till skillnad från mentorer och rådgivare arbetar en Coach med att identifiera styrkor och den egna potentialen hos klienten för att sedan bygga vidare på det mot en större medvetenhet och självledarskap.

Coachning har blivit ett professionellt yrke, och arbetar man som Coach gentemot företag krävs någon form av certifierad utbildning.

Forskning och studier

International Coaching Federation (ICF) gör årliga studier på effekterna av coachning inom professionell verksamhet, de har även nu under pandemin gjort en studie på behovet av coachning. Deras studier görs med medverkande från hela världen.

Av många fördelar som framkommit i studier är kanske de två viktigaste de som beskrivs ovan.