top of page

Föredrag – Från Wolfpack till BOID

2 Timmar

  • Föredrag - Genomgång av organisationsutvecklingen genom tiderna, samt exempel från verkligheten.

Syfte;

Inspireras, få förståelse och insikt i hur utvecklingen sett ut och varför. Ta del av exempel och faktorer som spelar in i ledarskap- och organisationsutveckling, samt insikt i hur sin egen organisation fungerar.

Föredrag + Övning – Kontinuerliga förbättringar (Continuous Improvement – Lean)

Halvdag

  • Föredrag - Genomgång av organisationsutvecklingen genom tiderna, samt exempel från verkligheten.

  • Praktiskt öva på ett mind-set för att göra ständiga förbättringar på ett roligt och engagerande sätt.

Syfte;

Inspireras, få förståelse och insikt i hur utvecklingen sett ut och varför. Ta del av exempel och faktorer som spelar in i ledarskap- och organisationsutveckling, samt insikt i hur sin egen organisation fungerar.

Övningen syftar till att förstå metoder för att göra ständiga förbättringar, och lära sig fördelarna med en värdekedja i ett ”Lean” tänkande.

Föredrag + Övning– Kontinuerliga förbättringar (Continuous Improvement – Lean) + Grupparbete

Heldag

  • Föredrag - Genomgång av ledarskap- och organisationsutvecklingen genom tiderna, samt exempel från verkligheten.

  • Praktiskt övning - Lära sig ett mind-set för att göra ständiga förbättringar på ett roligt och engagerande sätt.

  • Grupparbete – Som individ och som grupp identifiera sin egen och sin organisationsnivå i utvecklingstrappan (Frederic Laloux). Reflektera tillsammans; fundera på konsekvenser och identifiera ett eller flera steg mot en mer fungerande organisation.

Syfte;

Inspireras, få förståelse och insikt i hur utvecklingen sett ut och varför. Ta del av exempel och faktorer som spelar in i ledarskap- och organisationsutveckling, samt insikt i hur sin egen organisation fungerar.

Övningen syftar till att förstå metoder för att göra ständiga förbättringar, och lära sig fördelarna med en värdekedja i ett ”Lean” tänkande.

Grupparbetet syftar till att identifiera sin egen och sin grupps-/organisationsnivå i utvecklingsstegen. Reflektera tillsammans och fundera på konsekvenser.

Under konstruktion - 2 dagars

Föredrag + Övning– Kontinuerliga förbättringar (Continuous Improvement – Lean) + Grupparbete + Framtagande av plan för den egna organistaionen

2 dagar

bottom of page