Ledarskap och Organisationsutveckling -

Wolfpack till BOID

Hur ser framtidens organisationer ut?

En Chefslös och självorganiserande cell?  

Föredraget tar deltagarna genom ledarskapets- och organisationers förändring och utveckling genom historien.

Det kommer ge en förståelse för vilka större förändringar som har skett och varför, samt vilka faktorer som påverkat. 

Hur ser dagens visionära organisationer ut? 

Vad är det som gör att de fungerar så bra i en komplex värld?

Valet av ledarskap och hur man inom företag och organisationer väljer att organisera och bedriva sin verksamhet påverkar resultatet. Ledarskapet påverkar inte bara resultatet som nås, utan även hur de som arbetar inom organisationen mår och är villiga till att bidra. Mycket fokus ligger idag på hur man ska hantera stressade och omotiverade anställda. Först av allt behöver man förstå vad som driver oss, och på vilka sätt olika typer av ledarskap och organisationer påverkar just hur anställda mår och bidrar.

Föredraget och utbildningen har bland annat inspirerats av Frederic Laloux´s bok ”Reinventing organizations” och exempel från företag/organisationer som organiserat sig enligt de senaste modellerna. LEAN mind-set och förändringsarbete.

Föredrag – Från Wolfpack till BOID

2 Timmar

  • Föredrag - Genomgång av organisationsutvecklingen genom tiderna, samt exempel från verkligheten.

Syfte;

Inspireras, få förståelse och insikt i hur utvecklingen sett ut och varför. Ta del av exempel och faktorer som spelar in i ledarskap- och organisationsutveckling, samt insikt i hur sin egen organisation fungerar.

Föredrag + Övning – Kontinuerliga förbättringar (Continuous Improvement – Lean)

Halvdag

  • Föredrag - Genomgång av organisationsutvecklingen genom tiderna, samt exempel från verkligheten.

  • Praktiskt öva på ett mind-set för att göra ständiga förbättringar på ett roligt och engagerande sätt.

Syfte;

Inspireras, få förståelse och insikt i hur utvecklingen sett ut och varför. Ta del av exempel och faktorer som spelar in i ledarskap- och organisationsutveckling, samt insikt i hur sin egen organisation fungerar.

Övningen syftar till att förstå metoder för att göra ständiga förbättringar, och lära sig fördelarna med en värdekedja i ett ”Lean” tänkande.

Föredrag + Övning– Kontinuerliga förbättringar (Continuous Improvement – Lean) + Grupparbete

Heldag

  • Föredrag - Genomgång av ledarskap- och organisationsutvecklingen genom tiderna, samt exempel från verkligheten.

  • Praktiskt övning - Lära sig ett mind-set för att göra ständiga förbättringar på ett roligt och engagerande sätt.

  • Grupparbete – Som individ och som grupp identifiera sin egen och sin organisationsnivå i utvecklingstrappan (Frederic Laloux). Reflektera tillsammans; fundera på konsekvenser och identifiera ett eller flera steg mot en mer fungerande organisation.

Syfte;

Inspireras, få förståelse och insikt i hur utvecklingen sett ut och varför. Ta del av exempel och faktorer som spelar in i ledarskap- och organisationsutveckling, samt insikt i hur sin egen organisation fungerar.

Övningen syftar till att förstå metoder för att göra ständiga förbättringar, och lära sig fördelarna med en värdekedja i ett ”Lean” tänkande.

Grupparbetet syftar till att identifiera sin egen och sin grupps-/organisationsnivå i utvecklingsstegen. Reflektera tillsammans och fundera på konsekvenser.

Under konstruktion - 2 dagars

Föredrag + Övning– Kontinuerliga förbättringar (Continuous Improvement – Lean) + Grupparbete + Framtagande av plan för den egna organistaionen

2 dagar

© 2018 by Jensen Adaptive Change. Proudly created with Wix.com