top of page

Ledarskap och Organisationsutveckling -  Wolfpack till BOID

Hur ser framtidens organisationer ut?

En Chefslös och självorganiserande cell?  

Föredraget tar deltagarna genom ledarskapets- och organisationers förändring och utveckling genom historien.

Det kommer ge en förståelse för vilka större förändringar som har skett och varför, samt vilka faktorer som påverkat. 

Hur ser dagens visionära organisationer ut? 

Vad är det som gör att de fungerar så bra i en komplex värld?

Valet av ledarskap, och hur man inom företag och organisationer väljer att organisera och bedriva sin verksamhet påverkar resultatet. Ledarskapet påverkar inte bara resultatet som nås, utan även hur de som arbetar inom organisationen mår och är villiga till att bidra. Mycket fokus ligger idag på hur man ska hantera stressade och omotiverade anställda. Först av allt behöver man förstå vad som driver oss, och på vilka sätt olika typer av ledarskap och organisationer påverkar just hur anställda mår och bidrar.

Föredraget och utbildningen har bland annat inspirerats av Frederic Laloux´s bok ”Reinventing organizations” och exempel från företag/organisationer som organiserat sig enligt de senaste modellerna. LEAN mind-set och förändringsarbete.

bottom of page