top of page

Sekretess

Vi värnar om din integritet och tar integritetsfrågan på största allvar. Du kan därför vara säker på att vi gör allt för att skydda din integritet. Alla personuppgifter vi måste ha i förvar om dig behandlas konfidentiellt.
Vi måste av nödvändighet förvara personuppgifter om våra kunder och medlemmar. Det är information som vi behöver ha tillgång till för att kunna uppfylla våra åtaganden i de avtal vi ingått med dig och för att kunna ge dig den service du förväntar dig.
Den nämnda informationen består av olika delar. Det är kontaktuppgifter i syfte att kunna hantera dina bokningar i bokningstjänsten. De uppgifter som förvaras är alla av typen frivilligt och medvetet avlämnade. Inga övriga personliga uppgifter samlas in för förvaring. För övriga besökare, definierade såsom vare sig kunder eller medlemmar, samlar vi inte in och förvarar några personuppgifter alls.
Den information vi har om dig som kund och medlem är nödvändig för att du ska kunna använda våra tjänster på avsett sätt och för att vi ska kunna kommunicera med dig och informera dig om saker som har betydelse för dig. Vi säljer inte information om kunder, medlemmar eller övriga användare till någon tredje part.

Som Coachningsklient är det du som ansvarar för bokningar och den kontakt du önskar, och därmed kommer inga mail i marknadsföringssyfte att skickas ut.

Önskar du som medlem bli borttagen från kundregistret görs det genom ett mail till info@jensenadaptivechange.se

Har du övriga frågor går det bra att kontakta oss på samma adress.

bottom of page