top of page
Vänlig konversation

COACHING FÖRETAG

VÄRDET FÖR FÖRETAGET

Självledarskap är grunden till ett genuint och inspirerande ledarskap. Det skrivs mycket om självledarskap, det har blivit en nytt begrepp inom arbetslivet, men även privat. Hur leder man själv egentligen och hur många har reflekterat över det?

Det kan vara ett av problemen när man upplever att man inte kommer dit man vill i livet, eller man är osäker på sin ledarroll. 

Självledarskap handlar om att lära känna sig själv och att kunna ta ansvar för sig själv. Att när man behöver kunna ställa sig bredvid sig själv och fatta beslut, som man inte alltid nödvändigtvis känner sig bekväm med. När man blir bra på det, förstår man också hur man kan motivera andra att utvecklas och uppfylla både egna och ett företags mål. Att kunna lösa konflikter inom sig själv, är en bra grund för konflikthantering på en arbetsplats tex. Utveckling och förändring behöver inte vara så svårt och jobbigt med rätt kunskap och förståelse.

Blir man trygg inom sig själv och litar på sin förmåga - blir man automatiskt en inspiratör. Hela ditt sätt att vara utstrålar kompetens och självförtroende.

 

Coaching kan hjälpa ditt företag att attrahera och behålla talangfulla anställda. Om du har upplevt en utmaning i att hitta fantastiska medarbetare (eller behålla dessa kvar i företaget), då behöver ditt företag ta ställning till att investera i de anställdas utveckling. Coaching är ett utmärkt sätt att utveckla de anställda och få dem att känna att företaget värdesätter deras utveckling.

Coaching boostar produktivitet och effektivitet. Det här är såklart extra viktigt om du har anställda som axlat en ny roll i organisationen eller kanske har nått en ny nivå av ledarskap. Coachen är tränad i att inspirera klienten till att nå sin personliga och professionella potential och på så sätt öka produktiviteten och effektiviteten. Studier visar på att 70% av klienterna upplever positiva förbättringar i sin jobb prestation.

Läs denna artikel i Chefstidningen; 

https://chefstidningen.se/ledarskap/darfor-ska-du-ova-upp-din-formaga-till-sjalvledarskap/

Företag tar mer och mer hjälp av Coacher inom sin verksamhet, både inom ledarskap och för medarbetare.  Anledningarna kan vara flera, men en stor del är att chefer och ledare inte alltid hinner med sina medarbetare för vad som krävs för deras utveckling. Chefer kan också behöva stöttning och utveckling i sitt egna ledarskap.

Medarbetare kan hamna i konflikter, eller behöva stärka sina förmågor som krävs i sin roll.

Till skillnad från mentorer och rådgivare arbetar en Coach med att identifiera styrkor och den egna potentialen hos klienten för att sedan bygga vidare på det mot en större medvetenhet och självledarskap. Coachning har blivit ett professionellt yrke.

REFERENSER

"Trivsamt, sakligt, professionellt och vänskapligt.

 Intressant och givande samtal. Bra frågor.

Ibland är det mycket värdefullt att utvärdera ens tankar utifrån någon annans perspektiv."

 

Viktor

"Bra lyssnare, ser ”mönster” som gör att hon kan vägleda mig vidare."

 

Johan

"Glimten i ögat. Inga svar utan bara massa frågor som jag då måste jobba igenom. Släppte inga genvägar. Beröm vid framsteg i mina frågor. Hon vågade vara tyst och vänta ut mig när jag ramlade in i mina tankar. Bra också med sammanfattning vid sista samtalet så att det blev så synligt vad jag faktiskt hade gjort."

 

Helena

bottom of page