top of page
Vänlig konversation

COACHING FÖR FÖRETAG

Värdet för företaget

Coaching kan hjälpa ditt företag att attrahera och behålla talangfulla anställda. Om du har upplevt en utmaning i att hitta fantastiska medarbetare (eller få att vara kvar i företaget), då behöver ditt företag ta ställning till att investera i de anställdas utveckling. Coaching är ett utmärkt sätt att utveckla de anställda och få dem att känna att företaget värdesätter deras utveckling.

Coaching boostar produktivitet och effektivitet. Det här är såklart extra viktigt om du har anställda som axlat en ny roll i organisationen eller kanske har nått en ny nivå av ledarskap. Coachen är tränad i att inspirera klienten till att nå sin personliga och professionella potential och på så sätt öka produktiviteten och effektiviteten. Enligt studien som nämndes ovan så rapporterades det att 70% av klienterna upplevde positiva förbättringar i sin jobbprestation.

Företag tar mer och mer hjälp av Coacher inom sin verksamhet, både inom ledarskap och för medarbetare. En del företag har sina egna coacher internt, medan andra tar in externa Coacher. Anledningarna kan vara flera, men en stor del är att chefer och ledare inte alltid hinner med sina medarbetare, och chefer kan behöva stöttning i sitt ledarskap.

Till skillnad från mentorer och rådgivare arbetar en Coach med att identifiera styrkor och den egna potentialen hos klienten för att sedan bygga vidare på det mot en större medvetenhet och självledarskap. Coachning har blivit ett professionellt yrke, och arbetar man som Coach gentemot företag krävs någon form av certifierad utbildning.

Offert

 

Vi diskuterar era behov, pris enligt offert.
 

Övrigt​

Coachningen sker online (Zoom eller Teams), men om Du av särskilda skäl önskar att de sker via fysiska möten kan vi komma överens om upplägg. Resor utanför Stockholm debiteras med resekostnader.

 

Bokning och omboknings regler läser du i samband med bokningen på boka direkt (kopplat till Klarna)

REFERENSER

"Trivsamt, sakligt, professionellt och vänskapligt.

 Intressant och givande samtal. Bra frågor.

Ibland är det mycket värdefullt att utvärdera ens tankar utifrån någon annans perspektiv."

 

Viktor

"Bra lyssnare, ser ”mönster” som gör att hon kan vägleda mig vidare."

 

Johan

"Glimten i ögat. Inga svar utan bara massa frågor som jag då måste jobba igenom. Släppte inga genvägar. Beröm vid framsteg i mina frågor. Hon vågade vara tyst och vänta ut mig när jag ramlade in i mina tankar. Bra också med sammanfattning vid sista samtalet så att det blev så synligt vad jag faktiskt hade gjort."

 

Helena

bottom of page