top of page

Feedback analysis 

En metod för att analysera vad man är bra på, och som man kan ta hjälp av vid förändringar

Metoden kom ursprungligen från en tysk teolog,

men plockades upp igen 150 år senare av John Calvin,

Kalvianist kyrkan - Jesuit Orden

Som en metod för ett bra självledarskap kan man använda en metod

som kallas feedback analysis. 

Metoden går i kort ut på att för varje förändring, beslut du vill göra

ska du anteckna vad du förväntar dig ska hända.

Det är ett sätt att mäta dina förväntningar mot resultatet i syfte att

bli bättre på att förstå vad man lyckas med och inte.

Om man skulle se tillbaka på året som gått vad satte man upp för mål eller vilka önskningar hade man, och vad av det blev som man föreställde sig?

Det kan svara på frågor som;

Vad lyckas jag med?

Vad är jag kompetent inom?

Var finns styrkan att utföra något?

Vad blir du inte klar med?

En tanke i detta är att se till sina styrkor och stärka dem, inte konstant kämpa med det som man inte har förmåga till eller inte blir motiverad av.

I analysen tittar man på;

Vilka värderingar har jag?

Är jag en lyssnare eller läsare?

I vilken kontext hör jag hemma (arbete, miljö etc)?

Med vad kan jag bidra?

Det finns mer bakom att göra analysen - och jag hjälper dig gärna med den!

Boka in ett kostnadsfri konsultation - Välkommen!

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 08.54.17.png
bottom of page