top of page
icf-logga-global-transperant-300x140.png

Forskning och studier

Samanfattning från ICF Global Coaching study (senaste studien från 2020)

1. Coaching hjälper företag och organisationer att nå och följa upp deras viktigaste affärsmål.

 

I enighet med samarbetsavtalet som upprättas mellan coach och klient (företaget) så kommer coachen att tillsammans med de anställda identifiera och skapa klarhet runt företagets mål och visoner. Coachen hjälper också till med att skapa effektiva managementstrategier för att säkra resultatet och att målet uppnås.

 

2. Coaching kan öka kreativiteten.

 

En professionell coach stöttar de anställda i att på ett tryggt och säkert sätt skapa och söka nya ideer och alternativa lösningar genom att få de att förstå och uppnå sin fulla potential. Coachen uppmuntrar nya perspektiv och bistår med inspiration genom de frågor som ställs under sessionen och genom den förmåga coachen har att få klienten att gång på gång kommat ill skott gällande sin strävan.

 

3. Coaching kan hjälpa er att hantera den process som skapas vid ett förändringsarbete.

 

Det är en energikrävande process och där hjälper coachingen till med att skapa struktur oavsett om företaget är i en tillväxtfas eller nedskärningsfas. Professionel coaching är en viktig komponent i att på ett effektivt sätt hantera dessa förändringar. Coahen hjälper de anställda att förstå sina egna behov och sitt egna värde i processen, att förstå vilka möjligheter som finns, var i utmaningarna ligger och allt detta sker samtidigt som de ges en möjlighet att maximera och nå den fulla potential som finns inom oss alla.

 

4. Coaching boostar produktivitet och effektivitet.

 

Det här är såklart extra viktigt om du har anställda som axlat en ny roll i organisationen eller kanske har nått en ny nivå av ledarskap. Coachen är tränad i att inspirera klinenten till att nå sin personliga OCH professionella potential och på så sätt öka produktiviteten och effektiviteten. Enligt studien som nämndes ovan så rapporterades det att 70% av klienterna upplevde positiva förbättringar i sin jobbprestation.

 

5. Coaching kan utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

 

The ICF Global Coaching Client Study visade att 72& av de som erhållit coaching noterade en förbättring i sin kommunikationsförmåga. De rapporterade också att de upplevde en förbättring i tankeförmåga, beslutsfattande, personlig effektivitet och ett ökat självförtroende i att klara av sitt jobb och sin livsroll.

 

6. Coaching kan hjälpa ditt företag att attrahera och behålla talangfulla anställda.

 

Om du har upplevt en utmaning i att hitta fantastiska medarbetare (eller få att vara kvar i företaget), då behöver ditt företag ta ställning till att investera i de anställdas utveckling. Coaching är ett utmärkt sätt att utveckla de anställda och få dem att känna att företaget värdesätter deras utveckling.

 

7. Coaching kan skapa en ökad upplevelse av balans mellan yrkesliv och privatliv.

 

En anställd som upplever fördelarna med ett balanserat liv är en gladare anställd. En gladare anställd är också mer produktiv. Coachen kan jobba med att få klienten att upptäcka, klargöra och strukturera det som klienten vill uppnå och detta inkluderar ett liv i balans. Enligt the ICF Global Coaching Client Study så såg 67% av coacherna en förbättring inom detta område.

 

8. Coaching kan hjälpa de anställda att växa. I pricip ALLA företag är nöjda med resultatet av att ha anlitat en ICF coach!

 

Studien ”The ICF Global Coaching Client Study” visade att 99% av de coachade klienterna var nöjda eller mycket nöjda med coachingupplevelsen och 96% av de skulle gärna gå igenom processen igen.

 

9. Coaching kan hjälpa företaget att blomstra även under svåra förhållanden och osäkra ekonomiska tider.

 

Coaching är ett väldigt kraftfullt verktyg i kampen mot osäkerhet och otrygghet—alla typer av organisationer och storlekar har upplevt värdet av professionell coaching: ökad företagsprestation, ökad produktionskvalitet, bättre moral hos de anställda, ökat ENGAGEMANG, bättre ledarskap, minskning av konflikter, ökat samarbete och mycket mer.

 

10. Coaching kan återskapa företagets självförtroende som skakats av tuffa utmaningar.

 

Företag som har upplevt minskningar i deras arbetskraft pga uppsägningar och downsizing, omstrukturering med mera utsätter de kvarvarande anställd för extrema förväntingar,. Genom att återskapa självförtroendet inom organisation så har de anställda lättare att möta organisationens krav. Studien ”The ICF Global Coaching Client Study” visar att 80% av de som blivit coachade upplevde en ökning i deras självförtroende.

Referens; https://www.holistisktledarskap.com/post/2016/03/06/10-s%C3%A4tt-som-professionell-business-coaching-utvecklar-ditt-f%C3%B6retag-missa-inte-detta-om-du

bottom of page