Elisabet Jensen Dipl. Coach

Jag är en professionell Coach inom Personlig utveckling och Självledarskap som tror att potentialen hos varje människa är så mycket större än vad vi alla tror.

Det är viktigt att känna sig själv och sina förmågor, för att vara en kraft för sig själv, andra och inom den verksamhet man vill verka.

Förmågan att oavsett situation hantera sig själv och andra på ett givande sätt - den finns hos alla!

 

Jag tror att självledarskapet har blivit så viktigt iom att våra organisationsstrukturer och samhället i stort har blivit mer komplext. Som individ behöver man ta över rodret, om man inte helt ska försvinna i djungeln av information och val.

Vi är dåligt rustade och många far illa, egentligen helt i onödan. Det är dags att vända sig inåt och ta reda på vem man är, hur man fungerar och vem man vill vara och vilka redskap man behöver för att ta sig dit.

Därför är självledarskap så bra och nödvändigt.

Jag

Jag har alltid drömt om att kunna göra positiv skillnad i andras liv, och jag är stolt över att kunna inspirera, motivera och lyfta människor från många olika bakgrunder. Med ett strategiskt tillvägagångssätt i kombination med nytänkande perspektiv hjälper jag människor att bryta barriärer och ta sig igenom utmaningar, övervinna tvivel och ta rejäla kliv mot sina mål.

“Not being able to govern events, I govern myself"

Michel De Montaigne

(French writer, 1533-1592)

 

 

 

 

 

 

 

Jensen Adaptive Change AB

Konvaljevägen 6b, 13552 Tyresö

Info@jensenadaptivechange.se