Min Story

Med en stark drivkraft att göra skillnad genom att göra förändring till något vi ska välkomna som en del av vårt liv, verkar jag.

Jag vet förändring känns inte alltid som något positivt, men oavsett vilken känsla den ger är den en del av de liv vi lever i. Vi kan på alla sätt försöka motverka, ignorera och opponera oss, men den sker ändå...

Jag har som alla andra befunnit mig i situationer där jag helt mot min vilja ställts mot en verklighet som har varit outhärdligt svårt att acceptera. Kanske har djupet av de händelserna fått mig att behöva se annorlunda på det som sker.

Personlig utveckling - tar vi oss igenom medvetet eller också helt omedvetet. Livet är en process och vi är i ständig rörelse i den processen. Ibland vill vi skynda på den eller ändra riktning på den, men oavsett om vi gör något eller inte kommer vi att förändras.

Organisatorisk utveckling - sker också utan att vi behöver göra något. En organisation eller företag är också en del av en levande process.

För mig är det viktigt att "vara vid rodret" dvs känna att vi själva leder våra liv eller vårt företag. Det går inte att förutspå allt som ska hända, världen är alldeles för komplex för det.

Vi kan däremot skaffa oss verktyg och metoder som gör att vad som än sker, har vi förmågan att lösa det som krävs för att komma i balans igen.

Jag har skaffat mig djup och lång kunskap inom förändringsledning genom min Coach utbildning, och i min roll som Agile Coach (SPC). Det finns ingenting mer belönande än att se individer och grupper växa och få den enregi, glädje och kraft som förmågan att "vara vid rodret" ger.

Att behärska förändringsledning anser jag vara en av de viktigaste förmågorna vi som människor behöver idag.

Jag vill hävda att det är det enskilt viktigaste verktyget;

  •  mot stress för dig som individ

  •  för  företag som vill hålla sig kvar på marknaden i en ständigt föränderlig omvärld

Mediterar på stranden