top of page

Vad är Coaching?

Enligt International Coaching Federation (ICF)

Coaching är samarbete med kunder i en tankeväckande och kreativ process som
inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Bilden nedan illustrerar inom vilken kontext en Coach verkar. Klienten är frisk och expert på sig själv, det är grunden för att Coachningen ska bli kraftfull.

E5AEAC74-EBF6-4CB6-92B0-878ED162AC34_1_2

En Coach ska enligt ICF besitta 8 stycken kärnkompetenser de är följande;

1. Agerar etiskt

Definition: Förstår coachetik och -normer och tillämpar dem konsekvent.

2. Införlivar ett coachande förhållningssätt

Definition: Utvecklar och upprätthåller ett förhållningssätt som är öppet, nyfiket, flexibelt och klientfokuserat.

3. Upprättar och efterlever avtal och överenskommelser

Definition: Bygger partnerskap med klienten och relevanta intressenter för att skapa tydliga avtal om coachrelationen och om process, plan och mål för coachingen. Formulerar överenskommelser både övergripande för hela coachförloppet och för varje coachtillfälle.

4. Utvecklar förtroende och trygghet

Definition: Bygger partnerskap med klienten för att skapa en trygg och stödjande miljö där klienten öppet kan dela med sig. Upprätthåller en ömsesidigt tillitsfull och respektfull relation.

5. Bibehåller närvaro

Definition: Är helt medveten och närvarande med klienten och använder en stil som är öppen, flexibel, grundad och förtroendeingivande.

6. Lyssnar aktivt

Definition: Fokuserar på vad klienten säger, och inte säger, för att fullt förstå vad som kommuniceras utifrån klientens system och för att ge stöd åt klienten att uttrycka sig.

7. Väcker Medvetenhet

Definition: Hjälper klienten till insikt och lärande genom att använda verktyg och tekniker som kraftfulla frågor, tystnad, metaforer eller liknelser.

8. Faciliterar klientens utveckling

Definition: Bygger partnerskap med klienten för att omvandla lärande och insikter till handlingar. Främjar klientens självständighet i coachprocessen.

bottom of page