Konsult inom utvecklings och förändringsledning

 

Min drive är att få företag och anställda att använda rätt mind-set och verktyg för att nå sin fulla potential.

Jag tror att de anställda är den viktigaste resursen inom en organisation.

Om varje individ ska verka utifrån sin fulla potential behöver det utrymme finnas, som gör att de har möjlighet att växa och utvecklas.

Kvalité och effektivitet är en konsekvens av varje anställd har möjlighet att trivas, utvecklas och ha rätt förutsättningar för sitt arbete.

 

Likt i en trädgård är blommor en konsekvens av god jord, näring, ljus och vatten.

De organisationer som lyckas idag på marknaden har förstått det här - människor är inte maskiner som kan styras i processer.

De har tagit bort management och styr med ramverk och regler. I vår tid är de flesta verksamheter och vår värld alltför komplex för att kunna styras av ett fåtal personer. Varje anställd behöver kunna styra sitt arbete utifrån givna och flexibla ramar.

Jag får saker att hända, jag har driv och njuter av mitt arbete!

© 2018 by Jensen Adaptive Change. Proudly created with Wix.com