Hur blommar du?

Vackra blommor är en konsekvens av god jord, näring, vatten, ljus och utrymme att växa - Hur blommar du?

Har du den platsen du behöver? Hur ser dina behov ut, och hur uppfyllda är de?


Jensen Adaptive Change AB

Konvaljevägen 6b, 13552 Tyresö

Info@jensenadaptivechange.se