JensenAdaptiveChange -

Förändrings- och utvecklingsledning

I takt med att företag och organisationer försöker hålla jämna steg med den snabba utveckling som sker idag – är det lätt att glömma bort att kärnan i att vara anpassningsbar ligger i ledarskap och organisationsstruktur.

"Förändringsbarhet" är en konsekvens av att man i alla led i en organisation har förtroende och möjlighet att anpassa metoder och verktyg utifrån behov.

De oslagbart mest effektiva företagen idag har tagit bort ”chefskapet” och har i stället ramar och regler som syftar till att komma dit företaget ämnar. Vår omvärld och utvecklingen går för fort och är för komplex för att den ska kunna hanteras av enbart några individer inom ett företag. Det är ”kapitalförstöring”.

 

Om var och en som arbetar i en organisation eller företag får känna ansvar, delaktighet och förtroende att styra sitt eget arbete – släpper man mycket energi fri. Det är uppenbart att det finns mycket kapital att hämta hem i en organisation där man drar nytta av dessa effekter.

 

Elisabet Jensen är konsult i sitt eget företag Jensen Adaptive Change sedan 2019. Hon arbetar med organisations- och utvecklingsledning samt håller fördrag inom ämnet.

Utbildad intensivvårdssjuksköterska som sedan 2005 vidareutbildat sig inom projektledning, Agile utveckling (Certifierad Product Owner och Scrum Master). Erforderlig kunskap inom Lean och de senare organisationsformerna som Holacracy, DAD mm.

Change as a mindset

© 2018 by Jensen Adaptive Change. Proudly created with Wix.com